Į pradžią
Paskutinės naujienos:
2020-09-23 Ekonomikai atsigaunant sparčiau nei tikėtasi, svarbu įvertinti vidaus ir išorės rizikas
2020-08-27 Valstybės kontrolė: tikėtina, kad valdžios sektoriaus skola 2021 m. sudarys daugiau kaip pusę šalies BVP
2020-07-07 Stebimi verslo ir vartotojų lūkesčių gerėjimo ženklai, tačiau didelis neapibrėžtumas išlieka
2020-06-17 Praeitais metais fiskalinės drausmės taisyklių laikėsi visos savivaldybės, tačiau 2020 m. išlieka duomenų tikslinimo poreikis
2020-05-15 Numatomas ekonomikos nuosmukis Lietuvoje 2020 m. įspėja apie būtinybę vykdyti tikslingą, ekonomikos augimą skatinančią fiskalinę politiką
2020-03-27 Subalansuotą 2019 m. ekonomikos augimą keičia išskirtinio neapibrėžtumo aplinka
2020-02-24 2020 m. žiemos Europos fiskaliniame monitoriuje paskelbtos Valstybės kontrolės, kaip fiskalinės institucijos, ir kitų ES fiskalinių institucijų įžvalgos dėl ekonominės raidos ir viešųjų finansų klausimais  politikos.

Anksčiau skelbtus fiskalinius monitorius rasite duomenų archyve.

2019-11-12 Papildomi ilgalaikiai įsipareigojimai turi būti atsveriami ir papildomais tvariais ilgalaikiais ištekliais
2019-09-26 EBPO: Lietuvos fiskalinė institucija įnešė fiskalinio skaidrumo, tačiau stokoja nepriklausomumo
2019-09-20 Lietuvos ekonomikos augimas subalansuotas, bet išlieka svarbūs išorės rizikos veiksniai
2019-07-11 2019 m. vasaros Europos fiskaliniame monitoriuje paskelbtos Valstybės kontrolės, kaip fiskalinės institucijos, ir kitų ES fiskalinių institucijų įžvalgos dėl ekonominės raidos ir viešųjų finansų klausimais  politikos.

Anksčiau skelbtus fiskalinius monitorius rasite duomenų archyve.

2019-07-05 Pirmą kartą atliktas išankstinis vertinimas, kaip savivaldybės laikosi fiskalinės drausmės taisyklių
  Daugiau informacijos...
Naudinga informacija:

Lietuvos nepriklausoma fiskalinė institucija

Siekiant užtikrinti valdžios sektoriaus finansų tvarumą, stabilią ūkio plėtrą ir įgyvendinti 2012 m. kovo 2 d. Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje, 2014 m. lapkričio 6 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas ir su juo susiję Fiskalinės drausmės įstatymo pakeitimo bei Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymai.

Valstybės kontrolei nuo 2015 m. sausio 1 d. pavesta vykdyti biudžeto politikos kontrolės institucijos (toliau – fiskalinės institucijos) funkcijas. Valstybės kontrolėje veikia trys nepriklausomos institucijos – aukščiausioji audito institucija, ES finansinės paramos audito institucija ir nepriklausoma fiskalinė institucija. Tokiai sąrangai analogų Europos Sąjungoje nėra. Aukščiausia audito institucija Prancūzijoje ir Suomijoje atlieka ir fiskalinės institucijos funkciją, Rumunijoje – ir ES finansinės paramos audito funkciją.

Fiskalinė institucija rengia, teikia Seimui ir skelbia viešai išvadas ir ataskaitas, nustatytas Valstybės kontrolės įstatyme ir metiniame institucijos veiklos plane.

Siekiant užtikrinti fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi ir užduočių vykdymo stebėseną bei parengti aukščiau minėtas išvadas ir ataskaitas, Valstybės kontrolėje įsteigtas Biudžeto politikos stebėsenos departamentas, atliekantis nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijas.

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.