Į pradžią

Lietuvos nepriklausoma fiskalinė institucija

Siekiant užtikrinti valdžios sektoriaus finansų tvarumą, stabilią ūkio plėtrą ir įgyvendinti 2012 m. kovo 2 d. Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje, 2014 m. lapkričio 6 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas ir su juo susiję Fiskalinės drausmės įstatymo pakeitimo bei Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymai.

Valstybės kontrolei nuo 2015 m. sausio 1 d. pavesta vykdyti biudžeto politikos kontrolės institucijos (toliau – fiskalinės institucijos) funkcijas. Valstybės kontrolėje veikia trys nepriklausomos institucijos – aukščiausioji audito institucija, ES finansinės paramos audito institucija ir nepriklausoma fiskalinė institucija. Tokiai sąrangai analogų Europos Sąjungoje nėra. Aukščiausia audito institucija Prancūzijoje ir Suomijoje atlieka ir fiskalinės institucijos funkciją, Rumunijoje – ir ES finansinės paramos audito funkciją.

Fiskalinė institucija rengia, teikia Seimui ir skelbia viešai išvadas ir ataskaitas, nustatytas Valstybės kontrolės įstatyme ir metiniame institucijos veiklos plane.

Siekiant užtikrinti fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi ir užduočių vykdymo stebėseną bei parengti aukščiau minėtas išvadas ir ataskaitas, Valstybės kontrolėje įsteigtas Biudžeto politikos stebėsenos departamentas, atliekantis nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijas.

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.